WYKSZTAŁCENIE


Skończone przeze mnie szkoły i kursy:

♦ Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

♦ Szkoła Trenerów Intra Warszawa (Trener I stopnia)

♦ Studia Podyplomowe z Coachingu na WSB we Wrocławiu

♦ Racjonalna Terapia Zachowań

♦ Studium Treningu Interpersonalnego Intra Warszawa (trener II stopnia)

♦ Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień CareBrok

♦ Polski Instytut Ericksonowski (PIE): O miłości do jedzenia prawie wszystko – terapia zaburzeń odżywiania.

♦ PIE: Piękny umysł i jego cień – psychoterapia osób chorujących na schizofrenię

♦ PIE: Prosto w Oczy – psychoterapia zaburzeń lękowych

♦ PIE: Przebudzenie – psychoterapia indywidualna osób odczuwających niepowodzenia w związkach

♦ PIE: Całościowy cykl terapii rodzin

♦ Cykl edukacyjno-szkoleniowy z ustawień hellingerowskich w IPRO.

Pracuję pod ciągłą superwizją – nadzorem merytorycznym.