POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Happiness Marlena Chodkowska z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Serockiej 4, o numerze NIP: 7621912824. Dane kontaktowe: poradnia@zyciewpelni.com lub 514 678 661.

Jaki jest cel oraz okres zbierania, przetwarzania oraz przetrzymywania Państwa danych osobowych?
 • są one niezbędne w procesie rejestracji wizyty, jej ewentualnego odwołania lub zmiany terminu, a także w celu wysłania przypomnienia o spotkaniu
 • wystawianie oraz przechowywania faktur
 • dokonywanie rozliczeń finansowych drogą elektroniczną
 • wysyłanie drogą mailową lub smsową dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego procesu terapii/konsultacji psychologicznych
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wizytami, która to może być podstawą do wystawiania wszelkich opinii, zaświadczeń oraz w sytuacji zaistnienia podstawy prawnej i zwolnienia z tajemnicy zawodowej, do wydania opinii organom sądowym lub prokuraturze
Z powodu braku uregulowań prawnych w obszarze zawodu psychoterapeuty oraz dokumentacji gromadzonej podczas sesji terapeutycznych, dane osobowe przechowywane będą przez 1 rok.

Czy zobowiązani są Państwo do podania swoich danych osobowych?
Dane kontaktowe, numer telefonu i/lub adres e-mail, są niezbędne do zapisania Państwa na wizytę. Pozostałe informacje są całkowicie dobrowolne.

W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe?
Dane elektroniczne chronione są poprzez odpowiednie zabezpieczenia na używanym do ich przetwarzania sprzęcie, zaś w gabinecie wszelkie materiały używane w pracy są trzymane w zamykanej szufladzie, podobnie jak prowadzone notatki ze spotkań, celem wprowadzenia dodatkowej ochrony i uniemożliwienia identyfikacji pacjenta, dla jakiejkolwiek osoby, poza Administratorem danych.

Jakie są Państwa podstawowe prawa w zakresie przetwarzanych danych?
 • Prawo do bycia “zapomnianym” – czyli do usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do sprostowania danych – czyli prawo do poprawiania danych, gdy są one błędne lub uległy zmianie
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • Prawo do wglądu w swoje dane, w tym do uzyskania kopii
   
Komu mogę udostępnić Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogę udostępnić:
 • Instytucjom związanym z aspektem księgowym i finansowym mojej działalności (Biuro Rachunkowe LOGOS Dorota Dymko-Zielska, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Bankowej 22), a które także zobowiązane są do ochrony danych osobowych
 • Organom sądowym lub ścigania, w sytuacji, gdy formalnie zostanę zwolniona z tajemnicy zawodowej, a udostępnione informacje mogą posłużyć toczącemu się postępowaniu karnemu

Newsletter

Na mojej stronie istnieje możliwość zapisu do Newslettera. Zapisując się do newslettera, przekazują Państwo swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, a dane te są przetwarzane w celu przesyłania Ci newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w tym przypadku Państwa zgoda.

Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez Happiness Marlena Chodkowska, zarejestrowana pod adresem Serocka 4, 07-200 Wyszków, NIP: 762-191-28-24, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.